Ny på Galterud?

 

Hva har vi  på Galterud?

Galterud Idrettsforening

Har et idrettslag som Idrettsplass på Furumoen, med Fotballbaner og klubbhus, adressen er

Mellandsvegen 150.

Lysløype hvor starten er lokalisert i Paulsrudvegen, løypa er ca 2,5 km lang og blir kjørt så fort det er forhold.

Idrettsforeningen har også løyper på Heiberg, ca 5 km sør for “sentrum”, hvor de også har en skihytte.

Denne er åpen når forholdene ligger til rette. Se ellers deres hjemmeside.

Skytterlag

Skytterlagets adresse
v/ Odd Ingar Aanerud
Huvenesvegen 39
2212 KONGSVINGER
Mobil911 71 185
 
 
Galterud Grenderåd
Stiftet 28. januar 2014, se hjemmeside for Grenderådet
Galterud Samfunnslag 
Har som formål å drive drifte samfunnshuset, som huser barnehage.
Samfunnslaget er et andelslag, andelene eies av Galterud Vel og Galterud Skytterlag.