Årsmøte Galterud Vel 10. mai

Årsmøte

Galterud Vel avholder årsmøte

Sted: Sløydsalen Stomperud skole

Tirsdag 10.mai 2016.
Kl 19.00

Saksliste:

Sak 1:       Åpning

Sak 2:       Godkjenning av møte innkalling

Sak 3:       Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 4:       Velge møteleder og sekretær

Sak 5:       Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 6:       Årsberetninger

Sak 7:       Regnskap

Sak 8:       Innkomne forslag

Sak 9:       Valg

Forslag sendes styret innen 13.4.2016
galterudvel@galterudvel.no

Valg komité:

Velkommen!

Styret