Reportasje fra Galterud i Sør-Odal

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet

Reportasje fra Galterud i Sør-Odal.
Pan skogslandskap ut mot lita grend i Odalen. Zoom inn gård. Kvinne
passerer jernbanespor. Margit BRAATHEN, hennes datter og barnebarn. M.B.
forteller om 17. mai i hennes barndom. Stills 17. mai. Karen BORG om
skoledagene på Stomperudskolen. Glimt av småbruk. Stomperud skole.
Skolebarn sykler til sentralskolen på Galterud. Traktor pløyer.
Potetopptagning. Horn pusses før 17. mai. Einar BJØRKELI om hornmusikken i
bygda og verdien av den. Han spiller skala. Selma SKARA om amatørteater
for barn i 30-årene. Hun leser “Mot soleglad” av Garborg ( riktig fælt ).
Glomma fra forskjellige vinkler. Stills barnekoret med dirigenten FORBERG.
Julehefte fra Stomperud skole 1936. Fra landhandelen hos Jacob JACOBSEN som
forteller om øvelsene med barnekoret i 30-årene. Intr. fra Strøm hovedkirke
mot orgelet. JACOBSEN synger “Fader vår”. Oversiktsbilde mot koret og
skipet i kirken. Zoom inn altertavlen. Ekstr. kirken og kirkegården.
Metodistkirken på Galterud. Ekstr. og intr. Ekstr. enebolig. M.B. om dans
på bygda i gamle dager. Toget kommer forbi Galterud stasjon. Bussen fra
Kongsvinger. Ekstr. stort våningshus. Bygdefolk om fjernsyn og samværet i
organisasjoner og lignende. Om bingo. Kari Borg MANNSÅKER ved ” Hølljer’n ”
innsjø ved Galterud. Hytte. Pan ( fra bil ) over småskog langs skogsvei,
fulgt av dikt om skogsmystikk. Småbruk. Berit STRUNSE leser.
Sportsplassen. Intv. med oppmann Terje HOLEN om rekruttering til
idrettslaget. 4 småjenter ved veien. Traktor med slåmaskin. To
skolejenter går på veien.

Filmen kan du se her: