Årsmøte Galterud Vel 2016

Årsmøte Galterud Vel

Ble avholdt 30. mars i samfunnshuset.

Ingen store saker ble behandlet. Nytt styre ble valgt, noen forandringer ble det

Se ny styresammensetning, Protokoll og årsplan kommer etterhvert