Ei lita grend – dengang og nå

Reportasje fra Galterud i Sør-Odal.
Pan skogslandskap ut mot lita grend i Odalen. Zoom inn gård. Kvinne
passerer jernbanespor. Margit BRAATHEN, hennes datter og barnebarn. M.B.
forteller om 17. mai i hennes barndom. Stills 17. mai. Karen BORG om
skoledagene på Stomperudskolen.

Mer her